Mesures d’higiene i seguretat de protecció contra el Covid-19


– Màxim 6 alumnes per aula.
– Neteja de les mans a abans de cada activitat.
– Mantenint de la distància que es demana.
– Prendrem la temperatura a l’entrada.
– Gels hidroalcohòlics a l’entrada.
– Deixarem les sabates a la porta.
– Desinfecció de les classes.