Language


Una llengua és un sistema de COMUNICACIÓ verbal pròpia d’una comunitat humana.

Qualsevol llengua intenta representar el món a través de les paraules i la seva combinació en frases. Les regles de comunicació, la formació de noves paraules i el seu significat són l’objecte d’estudi de la lingüística.

No hi ha cap definició acceptada universalment per decidir què és una llengua i què no ho és. Alguns exemple d’aquesta controvèrsia són el danès i el noruec, i el gallec i el portuguès. En el cas del català i el valencià, la polèmica només existeix a nivell polític perquè la comunitat científica està convençuda que són una mateixa llengua. Aquestes polèmiques sovint s’originen en la identificació de llengua i sentiment nacional.