PREPARACIÓ FCE – CONVOCATÒRIA JULIOL i AGOST


PREPARACIÓ EXAMEN OFICIAL FCE

Inici: dilluns 02/07/2018

Fi: dimecres 25/07/2018

Examen: dijous 26/07/2018

Freqüència: De dilluns a dijous

Intensitat: 2 hores de dilluns a dijous

Horaris:

•Matí: 10:00– 12:00/ 11:00– 13:00

•Tarda: 18:00 – 20:00 / 20:00 – 22:00

Duració: 30 hores

Preu: 299 € /curs (excepte les taxes d’examen)

27 € / llibre oficial d’exàmens de Cambridge

(*) Taxes d’examen no incloses. Preus especials per alumnes matrículats en universitats públiques. La nostra escola d’idiomes et gestiona la inscripció.

DESCOMPTES

Aconsegueix fins a un 15%

(5% + 5% + 5%)

• 5% per alumnes i els seus familiars i per ex- alumnes.

• 5% si la inscripció és abans del 21/06/2018.

• 5% per aturats o famílies nombroses o famílies monoparentals.

MATRICULA OBERTA

Destinataris: Aquest curs esta dirigit a aquells alumnes que han superat el nivell de upper-intermediate amb bona nota o als alumnes que han cursat recentment el nivell del First.

Informació del curs: Aquests cursos estan bàsicament enfocats a la preparació i superació de l’examen oficial de Cambridge FCE (First Certificate of English), que equival al nivell B2 del marc europeu comú de referència per a les llengües. Aquest títol obre les portes a l’educació internacional i pot facilitar oportunitats laborals, ajudant-vos a començar a treballar en ambients professionals de parla anglesa.

INFORMACIÓ DE L’EXAMEN OFICIAL

Taxes examen: 189,50 €.(*)

• Data examen(First): 26 de juliol del 2018.

Període de matriculació pel 26 de juliol: fins al 6/7/2018.

• Data examen(First-CB): 10 d’agost del 2018.

Període de matriculació pel 10 d’agost: fins al 22/7/2018.

Cursos


News