General English Nens petits (3 i 4 anys)


Inici: 16 de setembre del 2019

Fi:  20 de juny del 2020

Intensitat: 1h30 minuts o 2 hores setmanals.

Horaris: 2 dies per setmana.

Dilluns i dimecres (2h/set.)
17:30 a 18:30

Dimarts i dijous (2h/set.)
17:30 a 18:30

2 dies(1h30m/set.)
Dilluns-Dimecres o Dimarts-Dijous

16:45 a 17:30(*)

(*) La nostra escola d’idiomes a Barcelona dona un servei gratuït de portar o recollir els nens a la seva escola. A partir de 6 nens per escola. Consultar a quines escoles del barri es dona aquest servei.

Duració aprox.: 65 hores en grups de 2 hores per setmana.

Seguiment de les classes: Seguiment de les classes: Els alumnes i els seus pares reben cada dia de classe un e-mail amb la següent informació: assistència, el que s’ha fet a classe i els deures si és qui hi ha.

Avaluacions trimestrals: Al finalitzar cada trimestre escolar del curs els pares rebran a casa l’informe d’avaluació respectiu tret del treball a classe i dels exàmens orals que fan els alumnes.

Metologia: Tenim l’objectiu d’aconseguir que cada estudiant pugui adquirir el màxim de nivell en els primers anys de la seva formació; que faci un ús més fluid i natural de l’ idioma.Les classes són amenes i divertides. És molt important que el nen/a estigui motivat per aprendre la llengua anglesa de forma natural. Per aquest motiu, els grups són homogenis per poder seguir una avaluació i progrés adequat; sempre tenint en compte el ritme d’aprenentatge que necessiten però amb avenços importants per aconseguir que es puguin comunicar amb habilitat i fluïdesa.

Estructura de les classes:
Creem un entorn on els nens de forma lúdica puguin aprendre l’idioma de forma natural a traves d’activitats pensades per aquestes edats. Volem que vegin l’anglès com un idioma més en les seves vides quotidianes. Treballem els segënts punts forts:

Entorn: creem un entorn on es trobin còmodes amb altres nens de les seves edats perquè vegin que l’anglès es una altra llengua a utilitzar igual que el català o castellà. En aquest aspecte intentem conscienciar als pares de la importància de continuar creant l’entorn a casa perquè el nen pugui tenir contacte amb l’idioma cada dia de la setmana i creixi amb ell.

Com la llengua materna: utilitzem la imitació i repetició com a fil conductor perquè els nens adquireixin expressions i vocabulari de forma espontània.

Speaking i Listening: bàsicament treballem aquest dos aspectes de l’idioma perquè l’adquireixin correctament des de petits i pugin pronunciar la fonètica anglesa correctament.

Guanyar confiança i motivació: els nens al veure que hi ha altres nens com ells que parlen anglès, per l’acció d’imitació entre ells, fa que els motivi i els hi agradi.

Duració i calendari

Els cursos extensius tenen una durada de 9 mesos i mig per estudiants de infatil i primària comencen a mitjans de setembre seguint el calendari escolar i acaben al juny. Els cursos estan dividits  en 3 trimestres .

Freqüència i intensitat

S’imparteixen 1h30min o 2hores de classe a la setmana, la qual cosa permet un aprenentatge profund i gradual per part de l’alumne, que manté un contacte constant amb l’idioma durant un llarg període de temps.

Seguiment personalitat

Al final de cada trimestre es fa una avaluació acompanyada d’un informe per fer un seguiment personalitzat de cada alumne. A més a més tots els alumnes i els seus pares reben cada dia de classe información per email d’assistència, el que s’ha fet a classe i els deures.

MATRÍCULA OBERTA

Fes-te seguidor del nostre Facebook i ACONSEGUEIX 15 €

[http://www.facebook.com/EscolaComunicat]

Cursos


News